Мерно место: Стари град, тераса градска кућа Града Новог Сада, Трг слободе 1, Нови Сад

Скраћени назив: ММ6