Мерно место: Стари град (Влада), зграда Владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Скраћени назив: ММ5