Мерно место: Телеп Двориште Завода за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, Вршачка 28, Нови Сад

Скраћени назив: ММ4