Мерно место: Петроварадин Двориште Основне школе „Јован Дучић“, Прерадовићева 7, Петроварадин

Скраћени назив: ММ2