Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада
 

На неопходност мониторинга полена суспендованог у ваздуху указала је Светска здравствена организација (WHO) и истакла да је аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и да резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање и лечење поленских алергија.

Недељни извештај о стању полена у протеклој седмици и прогнози на дневном нивоу можете преузети овде.

Месечне  извештаје о праћењу стања и прогнози аерополена можете преузети на линковима испод.

Праћење стања и прогноза аерополена за мај 2016. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јун 2016. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јул 2016. године
Праћење стања и прогноза аерополена за август 2016, године
Праћење стања и прогноза аерополена за септембар 2016. године
Праћење стања и прогноза аерополена за октобар 2016. године
Праћење стања и прогноза аерополена за фебруар 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за март 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за април 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за мај 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јун 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јул 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за авуст 2017. године
Праћење стања и прогноз аерополена за септембар 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за октобар 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за новембар 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за децембар 2017. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јануар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за фебруар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за март 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јул 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за август 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за септембар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за октобар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за новембар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополеза децембар 2018. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јануар 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за фебруар 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за март 2019. године
Праћење и прогноза аерополена за април 2019. године
Праћење и прогноза аерополена за мај 2019. године
Праћење и прогноза аерополена за јун 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за јул 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за август 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за септембар 2019
Праћење стања и прогноза аерополена за октобар 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена за новембар 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за децембар 2019. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јануар 2020.године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за фебруар 2020.године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за март 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за април 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за мај 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јун 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јул 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за август 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за септембар 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за октобар 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за новембар 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за децембар 2020. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јануар 2021. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за фебруар 2021. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за март 2021. године
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за април 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за мај 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јун 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јул 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за август 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за септембар 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за октобар 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за новембар 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за децембар 2021. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јануар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за фебруар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за март 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за април 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за мај 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за jун 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за jул 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за август 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за септембар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за октобар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за новембар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за децембар 2022. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јануар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за фебруар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за март 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за април 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за maj 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јун 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јул 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за август 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за септембар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за октобар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за новембар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за децембар 2023. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за јануар 2024. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за фебруар 2024. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за март 2024. године

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада за април 2024. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишње извештаје о праћењу стања и прогнози аерополена можете преузети на линковима испод.

Праћење стања и прогноза полена у Новом Саду за 2009. годину
Праћење стања и прогноза полена у Новом Саду за 2010. годину
Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду за 2011. годину
Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду за 2012. годину
Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду за 2014. годину
Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду за 2015. годину
Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду за 2016. годину
Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2017. годину
Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2018. годину
Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2019. годину

Праћење стања и прогноза аерополена У новом Саду за 2020. годину

Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2021. годину

Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2022. годину

Праћење стања и прогноза аерополена У Новом Саду за 2023. годину