Дозволе и обрасци

Заштита од хемијског удеса

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о јавној расправи и презентацији - Извештај о безбедности, оператера ЈП "Транснафта" Панчево

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕНа основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон и 43/11-УС), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, даје следеће:
 


О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОбавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера ЈП „Транснафта” Панчево, Змај Јовина бр. 1, Панчево, за Терминал Нови Сад.


Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 442, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.


Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности  могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.


Јавна расправа и презентација биће одржана 3. јула 2013. године, у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.
 ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад, складиште Нови Сад.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 


На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон и 43/11-УС), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОбавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад, складиште Нови Сад. 
Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1, соба 134 или 151, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од  20 дана, од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности  могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 
Јавна расправа и презентација биће одржана 22. јануара 2013. године, у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.
 
Обавештење о јавној расправи и презентацији - Извештај о безбедности, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад, погон ТНГ Нови Сад

 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


 
На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон и 43/11-УС), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОбавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад, погон ТНГ Нови Сад. 
Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1, соба 134 или 151, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од  20 дана, од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности  могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 
Јавна расправа и презентација биће одржана 28. новембра 2012. године, у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.