Дозволе и обрасци

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта „Погон за пластификацију алуминијумских профила'
2 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2619_01 НС Ветерник_4"
3 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "НС191 НСУ191 НСЛ191 НСО191 НСЈ191 НС – БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА IV"
4 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Пројекта ‘’Изградња објекта топлане са анексом спратности П + ВП и П+1, постављање димњака, саобраћајне и пешачке површине комплекса и водне инфраструктуре – Топлана ”Мајевица““
5 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину "Изградња комплекса станице за снабдевање горивом"
6 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја проjекта на животну средину ‘’Изградња јавне гараже спратности: (По+Су+П+2), и приземне (П) трансформаторске станице у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици’’
7 О Б А В Е Ш ТЕ Њ Е о донетом решењу којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта ‘’Изградња производног објекта спратности: приземље и спрат (П+1) и делом високо приземње (ВП), и портирнице спратности: приземње (П) ’’ у Каћу, у улици Делфе Иванић, катастарска парцела број 4733/2, КО Каћ
8 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2254_05 НС Нови Сад СЦ Меридиана“
9 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2574_01 НС_Нови _Сад_Горње_Ливаде "
10 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2062_05 НС_Нови_Сад_Лиман_1"
11 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта ''Повећање капацитета постојећег складишта неопасног отпада - јестивих уља и масти''
12 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "НС Саве Ковачевића"
13 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилнe телефонијe "НС1621_01 НС_Нови _Сад_Булевар ослобођења_МУП“
14 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња комплекса станице за снабдевање горивом",  КО Сремска Каменица, потес Парагово
15 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "НС324, НСУ324, НСЛ324, НСО324, НСЈ324 НС – Булевар цара Лазара 2"
16 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2362_04 НС Нови Сад Руменачки пут/Булевар Европе“
17 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2628_01 НС Нови Сад Браће Кркљуш“
18 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "НС84 НСУ84 НСЛ84 НСО84 НСЈ84 НС – Булевар ослобођења"
19 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Пројекта  ‘’Изградња производног објекта спратности: приземље и спрат (П+1) и делом високо приземње (ВП), и портирнице спратности: приземње (П)’’ – производња џемова од смрзнутог воћа
20 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину и одређен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Изградња фабрике за производњу аутобуса: производне хале делом спратности високо приземље (ВП) и делом приземље и спрат (П+1) са административним делом спратности приземље и два спрата (П+2) и магацина запаљивих материја приземне спратности (П)''