Документи

Документи

Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2020. и 2021. годину


Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину


Утврђивање квалитета ваздуха животне средине у Граду Новом Саду током 2019. године - Годишњи извештај


План јавних набавки за 2020. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину


Извештај о стању квалитета животне средине за 2018. годину


Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2019. и 2020. години.


Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период од 2013-2017.


План квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад" за период 2017. - 2021. године


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину


Измена плана јавних набавки за 2019. годину


План јавних набавки за 2019. годину


План јавних набавки за 2018. годину


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Mерење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада у периоду од јула 2016. год. до јуна 2017. год.


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину


Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.


Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину


Обавештење привредним друштвима и другим правним лицима и предузетницима која представљају изворе загађивања различитих привредних делатности


Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада


ELAIN Project


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину