Документи

Документи

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животну средине Града Новог Сада за 2024. годину.

Годишњи извештај о примени Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину - II

Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину

Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2023. и 2024. години

Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године и реализованим мерама и активностима из Акционог плана (2020-2024)до 31. децембра 2022. године

Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину.

План квалитета ваздуха у Aгломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године

Извештај о стању квалитета животне средине за 2021. годину у Аутономној покрајини Војводини

Годишњи извештај бука у периоду од 01.01.2022. до 05.10.2022. године

Измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину

Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године

План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину

НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ „НОВИ САД“ ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ

Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину

Програм праћења квалитета површинских вода на територији  Града Новог Сада за 2022, 2023. и 2024. годину

Програм праћења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2022., 2023. и 2024. годину

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину.


Одлука о допуни Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015 - 2024. године  - Акциони план за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2020 - 2024)


Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015 - 2024. године и реализацији Акционог плана за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2015 - 2019)

Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2021. и 2022. години


Извештај о спровођењу Плана квалитета ваздуха у агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године и реализованим мерама и активностима за период од 2017-2019. године


Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2020. и 2021. годину


Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину


Утврђивање квалитета ваздуха животне средине у Граду Новом Саду током 2019. године - Годишњи извештај


План јавних набавки за 2020. годину


Решење о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину


Извештај о стању квалитета животне средине за 2019. годину у Аутономној покрајини Војводини


Извештај о стању квалитета животне средине за 2018. годину у Аутономној покрајини Војводини 


Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2019. и 2020. години.


Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период од 2013-2017.


План квалитета ваздуха у агломерацији "Нови Сад" за период 2017. - 2021. године


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину


Измена плана јавних набавки за 2019. годину


План јавних набавки за 2019. годину


План јавних набавки за 2018. годину


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Mерење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада у периоду од јула 2016. год. до јуна 2017. год.


Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину


Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину


Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.


Табела - формулар за акциони план Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Програм заштите животне средине Града Новог Сада од за период 2015 -2024. године


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину


Обавештење привредним друштвима и другим правним лицима и предузетницима која представљају изворе загађивања различитих привредних делатности


Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке


Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

План енергетске ефикасности Град Нови Сад за 2022. годину