ЈАВНИ ПОЗИВ за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада

17/10/2023

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру „Пројекта чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане“ за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/23) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 501-5/2023-12-II од 12.10.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине расписује Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада

Студенти права на пракси у Градској управи за заштиту животне средине

13/10/2023

Град Нови Сад је познат по уској и веома плодотворној сарадњи са Универзитетом у Новом Саду. Ова сарадња огледа се у многим сегментима, од научно - истраживачких пројеката преко консултативних улога на различитим инвестиционим пројектима до рада са студентима.

Нови Сад домаћин четвртог састанка у оквиру пројекта „Унапређење циркуларне економије Града“ Еразмус+

12/10/2023

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области општег, стручног, високог и образовања одраслих, младих и спорта. Нови Еразмус+ програм траје од 2021-2027. године и предвиђени буџет за овај седмогодишњи период је око 26 милијарди евра.

Град Нови Сад победник на конкурсу ЕКООПШТИНА

06/10/2023

Делегација Европске уније и Амбасада Француске у Србији доделили су награде најиновативнијим и најодрживијим општинама и школама у Србији у оквиру француско-српске платформе за сарадњу на изазовима одрживог града „Екоопштина“, а новим Споразумом пројекат постаје део инцијативе „Зелена агенда за Србију“.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подршку грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада у 2023. години

22/09/2023

На основу члана 20. став 1. Правилника о суфинансирању мере смањења загађења ваздуха кроз подршку грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/23) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-67-II од 20.09.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада је расписао Јавни позив за подршку грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада у 2023. години