ЈАВНИ КОНКУРС за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину

22/03/2023

На основу члана 3. став 1. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21 и 10/23) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-26-II од 20.03.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма

13/03/2023

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-13-II од 17.02.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину

13/03/2023

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-15-II од 27. фебруара 2023. године, Градска управа за заштиту животне средине

Светски дан енергетске ефикасности

05/03/2023

Град Нови Сад је и ове године посредством Градске управе за заштиту животне средине, Агенције за енергетику Града Новог Сада и Радне групе „Зелена столица“ обележио Светски дан енергетске ефикасности, са циљем да се грађанима укаже на важност рационалне потрошње и уштеде енергије кроз смањење рачуна за електричну енергију, као и унапређење квалитета животне средине кроз повећано учешће обновљивих извора енергије.

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уградње соларних панела за сопствене потребе на породичним кућама и унапређење термотехничког система на територији Града Новог Сада за 2023. годину

03/03/2023

На основу члана 21. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“ број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-5/2023-2-II од 28.02.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада за 2023. годину