Захвалницa за успешну израду Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године и за реализацију пројекта Управљање имовином Града Новог Сада.

24/03/2016

У Београду је 9. децембра 2015. године одржана 43. скупштина Сталне конференције градова и општина која је истовремено била и завршна коференција ЕУ програма ''Exchange 4''.

Одржана јавна расправа поводом Нацрта Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године

24/03/2016

Jавна презентација Нацрта Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године одржана је 16. марта 2015. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, са почетком у 10,15 часова.

ТРЕЋА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

У оквиру израде Програма заштите животне средине Града Новог Сада, који се реализује уз стручну подршку Сталне конференције градова и општина у оквиру програма ''EU Exchange 4'', 29. и 30. сeптeмбрa 2014. гoдинe у Хoтeлу „Пaрк“ у Београду, одржана је трећа радионица за чланове Координационих тимова из Града Новог Сада, Града Крушевца и општине Нови Бечеј на којој је, поред анализе досадашњег рада на изради Програма, дефинисана методологија за израду Акционог плана за реализацију Програма.

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем са Студијом заштите и картографском документацијом

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 43. Закона о заштити природе (Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.) објављује

''Обновљиви извори енергије'' , Фрајбург

24/03/2016

Учешће представника Градске управе за заштиту животне средине на студијском путовању ''Обновљиви извори енергије'' у Немачкој, у оквиру пројекта ЕУ Програма прекограничне сарадње Хрватска -Србија ''Обновљива енергија у градовима'' који финансира ЕУ