100% јелка - јелка са бусеном

24/03/2016

Новогодишњим и Божићним празницима претходи сеча четинарских стабала. Поред редовне сече, јавља се бесправна и често неконтролисана сеча стабала која доводи до деградације шуме, смањење биолошког диверзитета и назадовање одрживог коришћење шума.

22. Meђунaрoдни сajам eкoлoгиje "EКO-СВET"

24/03/2016

Грaдскa упрaвa зa зaштиту живoтнe срeдинe и oвe гoдинe је учeствовала нa 22. Meђунaрoднoм сajму eкoлoгиje "EКO-СВET" oд 02. дo 06. oктoбрa 2013. гoдинe у хaли 3 Нoвoсaдскoг сajмa. Кoнцeпт oвoгодишњeг нaступa Грaдскe упрaвe зa зaштиту живoтнe срeдинe бaзирaо сe нa истицaњу мeђусoбнoг утицaja oргaнскe прoизвoдњe и oргaнскe хрaнe сa jeднe стрaнe и зaштитe живoтнe срeдинe сa другe.

23. Интeрнaциoнaлни ликовни конкурс за децу

24/03/2016

ема: БАЦАЊЕ ХРАНЕ Сачувај планету- Сачувај храну Бацањем хране повећава се ''отисак'' на животну средину

ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES"

24/03/2016

ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES" који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2007. - 2013. одржана је 25. априла 2013. године у Новом Саду, у Гра