Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину

20/03/2019

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 21.03.2019. године

Обавештење - Апликација локални регистар извора загађивања

18/03/2019

Поштовани, нова апликација Локални регистар извора загађивања je доступна на сајту Градске управе за заштиту животне средине. Сви корисници треба да креирају нови налог. Кратко упутство можете прочитати кликом на целу вест.

Студијско путовање у Италију (Верона - Парма) у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године

05/12/2018

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада имала је свог представника на Студијском путовању у Италију у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године, које је у сарадњи организовала Коалиција за климу и чист ваздух – Climate and Clear Air Coalit

Градска управа за заштиту животне средине на 51. Међународном сајму

01/10/2018

Градска управа за заштиту животне средине традиционално учествује на Сајму екологије, који се ове године одржаo од 4. до 7. октобра 2018. године у оквиру 51. међународног сајма „Лорист“.

СПOРAЗУM O СAРAДЊИ У РEAЛИЗAЦИJИ ПРOJEКTA „УПРAВЉAЊE OТПAДOМ У КOНТEКСТУ КЛИМAТСКИХ ПРOМEНA (DKTI)”

14/06/2018

Циркулaрнa eкoнoмиja и фoрмaлизaциja рaдa нeфoрмaлних сaкупљaчa oтпaдa oснoвa су нoвe пoдршкe кojу GIZ пружa лoкaлним влaстимa у Србиjи нa путу кa ствaрaњу oдрживoг систeмa упрaвљaњa oтпaдoм