Град Нови Сад добио признање за допринос бољем управљању стакленом амбалажом на Западном Балкану у оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“

15/12/2022

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од одлагања отпада и необновљивих ресурса. Иако ће увек постојати потреба за одлагањем отпада, добро планирани и промовисани програми за редукцију и рециклирање отпада могу значајно да смање количине отпада који мора да се одлаже на депонију.

Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

05/12/2022

Дана 5. децембра 2022. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписан је Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације

02/12/2022

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 501-1/2022-238-II од 30.11.2022. године, донета је одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације за следеће крајње кориснике (грађане):

Оснаживање капацитета у локалној самоуправи за енергетски ефикасну, нискоучљеничну и климатски прихватљиву политику и праксу

02/12/2022

Зелена Столица Града Новог Сада уз подршку мисије OEBS у Србији и Градске управе за заштиту животне средине организује семинар под називом "Оснаживање капацитета у локалној самоуправи за енергетски ефикасну, нискоучљеничну и климатски прихватљиву политику и праксу".

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

23/11/2022

На основу члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу jавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-326-II oд 18.11.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине