Унапређење зеленила новоизграђених приступних саобраћајница у оквиру стамбеног блока Југовићево у Новом Саду

10/11/2022

Представници Министарства за заштиту животне средине, Градске управе за заштиту животне средине и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад данас су симболично посадили заједно једно стабло у оквиру пројекта за који је део средстава обезбеђен од Министарства заштите у окивиру Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години.

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

01/11/2022

У складу са одредбама Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), (у даљем тексту: Правилник), а на основу Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) је, након разматрања поднетих приговора на јединствену Прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив, утврдила Ревидирану прелиминарну листу крајњих корисника (грађана).

Јединствена Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације

17/10/2022

У складу са одредбама Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), а на основу Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је јединствену Прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив.

Град Нови Сад победник конкурса ЕКООПШТИНА

13/10/2022

У амбасади Француске у Београду уприличена је додела награда победницима конкурса за пројекат „Екоопштина“. Град Нови Сад победник је у категорији “Паметни градови“.

Упитник о отпаду од хране која настаје у домаћинствима

11/10/2022

Драги суграђани, Позивамо вас да попуните Упитник о отпаду од хране који настаје у домаћинствима у Новом Саду. Резултати ће помоћи да се процене генерисане количине отпада од хране и тиме допринесе успостављању одрживог решења за управљање отпадом од хране и увођења принципа циркулационе економије.