Регистар за 2015. годину

Локални регистар извора загађивања за 2015. годину
Редни број Предузеће Постројење
1. Албус А.Д. Погон детрџента
2. DOO BB Minaqua Novi Sad DOO BB Minaqua Novi Sad
3. Петрол доо Бензинска станица Петрол Петроварадин
4. Стилес намештај доо Радионица за склапање намештаја
5. ЈКП ''Лисје'' Нови Сад Крематоријум
6. ''ДИП'' ''ДОО ''ДИП'' ''ДОО
7. Ентеријер Јанковић д.о.о. Фабрика за производњу ентеријера
8. ПИЛЕ-ПРОМ ДОО Мини фарма за узгој и експлоатацију матичног јата живоне
9. ДАНУБИУС ДОО ДАНУБИУС ДОО
10. Haineken Srbija d.o.o. Haineken Srbija d.o.o. - Pivara Novi Sad
11. Big Trade d.o.o. Proizvodni pogon Big Trade d.o.o.
12. ЈКП ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Петроварадин
13. AQUANIKA Предузеће за производњу минералне воде Аутоматска линија за припрему и флаширање минералне воде