Регистар за 2014. годину

Локални регистар извора загађивања за 2014. годину
Редни број Предузеће Постројење
1. Nexe beton doo Фабрика бетона Nexe beton Novi Sad
2. Албус А.Д. Погон детрџента
3.  Stilles nameštaj A.D. Радионица за склапање намештаја
4. Петрол ДОО Београд Бензинска станица Петрол - Петроварадин
5. Doo BB Minaqua Novi Sad DOO BB Minaqua Novi Sad
6.  Јавно комунално предузеће ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Петроварадин
7. Јавно комунално предузеће ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Север
8. Дип д.о.о. Дип д.о.о
9. Данубиус д.о.о. Данубиус д.о.о.
10. BIG trade d.o.o. Производни погон BIG trade d.o.o.
11. Heineken Srbija d.o.o. Heineken Srbija d.o.o.
12. Ентеријер Јанковић д.о.о. Фабрика за производњу ентеријера
13. Aquanika, Предузеће за производњу минералне воде Аутоматска линија за припрему и флаширање минералне воде
14. Фитинг производња и промет  МС арматура Фитинг производња и промет  МС арматура
15. Дијамант Аграр Д.О.О. Фарма товних јунади, Дијамант-Аграр А.Д. ПЦ "ПЛАНТА"
16. Пиле - пром д.о.о. Мини фарма за узгој и експлоатацију матичног јата живине