Регистар за 2012. годину

Локални регистар извора загађивања за 2012. годину
Редни број Предузеће Постројење
1. ЈКП ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Дудара
2. ЈКП ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Петроварадин
3. ''Алас Раковац'' АД Алас Раковац, Лединци
4. ДИП д.о.о. ДИП д.о.о., Нови Сад
5. ЈКП ''ПУТ'' ЈКП ''ПУТ'', Нови Сад
6. ДИЈАМАНТ-АГРАР А.Д. ДИЈАМАНТ-АГРАР А.Д., Футог
7. ДАНУБИУС А.Д. ДАНУБИУС А.Д.,Нови Сад
8. ПЕТРОЛ ДОО ПЕТРОЛ ДОО, Петроварадин
9. "Уједињене српске пиваре ЕУЦ" "Уједињене српске пиваре ЕУЦ", Нови Сад
10. Ентеријер Јанковић Д.О.О. Ентеријер Јанковић Д.О.О., Нови Сад
11. ''Албус'' А.Д., Нови Сад ''Албус'' А.Д., Нови Сад
12. Фитинг-производња и промет мс арматура Фитинг-производња и промет мс арматура, Нови Сад