Регистар за 2011. годину

Локални регистар извора загађивања за 2011. годину
Редни број Предузеће Постројење
1. ''Алас Раковац'' АД Алас Раковац, Лединци
2 ЈКП ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Дудара
3. ЈКП ''Новосадска топлана'' Новосадска топлана, Петроварадин
4. ДИП д.о.о. ДИП д.о.о., Нови Сад
5. ЈКП ''Пут'' ЈКП ''Пут'', Нови Сад
6. ДИЈАМАНТ-АГРАР А.Д. ДИЈАМАНТ-АГРАР А.Д., Футог
7. ПЕТРОЛ ДОО ПЕТРОЛ ДОО, Петроварадин
8. "Уједињене српске пиваре ЕУЦ" "Уједињене српске пиваре ЕУЦ",  Нови Сад
9. Ентеријер Јанковић Д.О.О. Ентеријер Јанковић Д.О.О., Нови Сад
10. ''Албус'' А.Д., Нови Сад ''Албус'' А.Д., Нови Сад