Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину

24/06/2019

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14) Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2019-11/а од 20.06.2019. године и 501-2/2019-11-II/б од 24.06.2019. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката и утврђује висина средстава за њихову реализацију.

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2019-11/а од 20.06.2019. године и  501-2/2019-11-II/б од 24.06.2019. године којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката и утврђује висина средстава за њихову реализацију. Одобрене програме и пројекте погледајте на линку.