Мерно место: Угао Руменачке улице и Булевара Јаше Томића, Нови Сад

Скраћени назив: mm1

BTEX у ваздуху

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јануара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
27.01.2019. 6.0 0.0020 <0.5 0.6 <0.5
01.01.2019. 4.1 0.0041 1.7 8.4 1.5
02.01.2019. 2.1 0.0021 0.9 4.3 0.8
0.3.01.2019. 3 0.0031 1 4.4 0.8
04.01.2019. 4.8 0.0039 1.5 6.3 1.1
05.01.2019. 2.7 0.0022 1.0 5.0 0.8
06.01.2019. 5.2 0.0046 2.2 11.4 1.9
07.01.2019. 7.8 0.0056 1.7 7.5 1.4
08.01.2019. 4.8 0.0050 2 9.8 1.7
09.01.2019. 11.1 0.0067 2.1 8.6 1.7
10.01.2019. 5.3 0.0038 1.7 8.4 1.5
11.01.2019. 3.4 0.0033 1.3 6.1 1.1
12.01.2019. 4.1 0.0040 1.6 7.7 1.4
13.01.2019. 5.1 0.0053 2.0 8.9 1.6
14.01.2019. 2.3 0.0031 1.4 7.1 1.3
15.01.2019. 2.1 0.0025 1.1 6.0 1.0
16.01.2019. 4.6 0.0057 2 9.2 1.7
17.01.2019. 2.7 0.0039 2.0 9.9 1.8
18.01.2019. 3.3 0.0038 1.6 7.1 1.3
19.01.2019. 2.8 0.0026 1.3 6.3 1.1
20.01.2019. 4.1 0.0040 1.8 8.7 1.5
21.01.2019. 3.2 0.0036 1.7 8.2 1.5
22.01.2019. 2.7 0.0016 0.7 3.6 0.5
23.01.2019. 3.8 0.0034 1.3 5.3 0.9
24.01.2019. 4.4 0.0039 1.6 7.4 1.3
25.01.2019. 4.3 0.0035 1.3 5.9 1.0
26.01.2019. 5.5 0.0045 1.6 7.3 1.3
27.01.2019. 4.5 0.0034 1.1 4.8 0.8
28.01.2019. 3.7 0.0028 1.2 6.2 1.0
29.01.2019. 5.1 0.0050 2.0 8.9 1.6
30.01.2019. 6.0 0.0049 1.6 6.9 1.2
31.01.2019. 4.4 0.0030 1.2 5.2 0.9

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током фебруара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01.02.2019. 3.9 0.0029 1.2 5.8 1.1
02.02.2019. 1.6 0.0019 1.5 7.9 1.4
03.02.2019. 1.8 0.0023 1.7 9.2 1.7
04.02.2019. 3.3 0.0039 1.2 5.6 1.2
05.02.2019. 3.4 0.0030 1.1 5.3 1.0
06.02.2019. 2.9 0.0022 0.9 3.8 0.7
07.02.2019. 3.0 0.0027 1.0 4.5 0.9
08.02.2019. 0.5 0.0005 1.2 0.6 <0.5
09.02.2019. 7.8 0.0071 1.8 6.7 1.5
10.02.2019. 2.7 0.0030 1.0 4.1 0.8
11.02.2019. 2.1 0.0025 1.1 5.4 1.1
12.02.2019. 1.2 0.0014 0.7 3.7 0.7
13.02.2019. 2.2 0.0023 1.0 4.9 0.9
14.02.2019. 6.7 0.0037 0.9 2.2 0.6
15.02.2019. 6.2 0.0046 1.2 3.2 0.9
16.02.2019. 6.9 0.0040 1.0 2.7 0.8
17.02.2019. 4.4 0.0034 0.9 2.3 0.7
18.02.2019. 6.7 0.0081 2.3 9.2 2.0
19.02.2019. 1.7 0.0064 1.7 7.2 1.5
20.02.2019. 0.8 0.0010 <0.5 1.6 <0.5
21.02.2019. 1.4 0.0016 0.6 2.8 0.6
22.02.2019. 2.6 0.0022 0.8 3.4 0.7
23.02.2019. 0.8 0.0010 <0.5 1.8 <0.5
24.02.2019. 1.3 0.0015 0.7 3.3 0.7
25.02.2019. 1.8 0.0016 0.7 3.0 0.6
26.02.2019. 4.0 0.0034 1.5 6.9 1.3
27.02.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 0.9 <0.5
28.02.2019. 2.1 0.0019 .5 1.2 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током марта

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01.03.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
02.03.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 0.7 <0.5
03.03.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
04.03.2019. 0.9 0.0018 0.9 5.9 1.1
05.03.2019. 3.6 0.0058 1.6 7.3 1.6
06.03.2019. 1.4 0.0026 1.0 6.0 1.2
07.03.2019. 1.6 0.0065 1.2 6.5 1.3
08.03.2019. 1.4 0.0042 1.4 8.1 1.6
09.03.2019. 1.7 0.0036 1.4 7.7 1.6
10.03.2019. 0.7 0.0014 0.5 3.6 0.7
11.03.2019. 1.0 0.0020 0.7 4.3 0.9
12.03.2019. 1.7 0.0033 1.1 5.5 1.1
13.03.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
14.03.2019. 1.5 0.0026 0.8 3.9 0.8
15.03.2019. 1.4 0.0028 0.9 5.0 1.0
16.03.2019. 1.7 0.0041 1.3 6.6 1.3
17.03.2019. 1.3 0.0034 1.2 6.9 1.4
18.03.2019. 0.9 0.0020 1.0 6.6 1.2
19.03.2019. 1.6 0.0032 1.0 5.4 1.1
20.03.2019. 1.7 0.0029 1.1 5.8 1.1
21.03.2019. 3.2 0.0060 1.6 7.9 1.5
22.03.2019. 3.5 0.0060 1.8 8.0 1.6
23.03.2019. 3.5 0.0063 2.0 8.9 1.8
24.03.2019. 4.4 0.0093 2.6 10.7 2.4
25.03.2019. 1.1 0.0029 1.2 6.6 1.2
26.03.2019. 1.2 0.0028 1.0 5.8 1.1
27.03.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
28.03.2019. 2.7 0.0041 1.4 6.2 1.2
29.03.2019. 1.4 0.0022 1.1 6.4 1.1
30.03.2019. 1.0 0.0018 0.7 4.4 0.7
31.03.2019. 0.5 0.012 <0.5 2.7 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јула

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01.07.2019. 1.2 0.0058 1.8 8.3 1.2
02.07.2019. 0.5 0.0021 1.1 7 1
03.07.2019. 0.5 0.0026 1 5.3 0.7
04.07.2019. <0.5 0.0021 1.5 8.7 1.2
05.07.2019. 0.5 0.0023 1 5.3 0.7
06.07.2019. <0.5 0.0018 0.8 5 0.7
07.07.2019. <0.5 0.0010 0.7 4.9 0.6
08.07.2019. 0.5 0.0013 0.7 4.6 0.6
09.07.2019. <0.5 0.0014 1.1 6.6 0.5
10.07.2019. 0.5 0.0016 1.4 7.7 0.9
11.07.2019. 0.5 0.0019 1.5 9.3 1.2
12.07.2019. 0.5 0.0021 1 6 0.7
13.07.2019. <0.5 0.0011 0.8 4.6 0.5
14.07.2019. <0.5 0.0015 1.7 10.5 1.2
15.07.2019. 0.6 0.0023 1.9 10.6 1.3
16.07.2019. <0.5 0.0016 1.1 6.7 0.8
17.07.2019. 0.7 0.0032 2.3 13.7 1.7
18.07.2019. <0.5 0.0015 1.3 7.6 0.9
19.07.2019. 0.8 0.0030 1.6 8.4 1.2
20.07.2019. 0.5 0.0020 1.3 7.7 1.0
21.07.2019. <0.5 0.0010 0.8 5.5 0.7
22.07.2019. 0.6 0.0023 1.7 11 1.5
23.07.2019. 0.5 0.0022 1.8 11 1.4
24.07.2019. 0.6 0.0022 1.4 8.9 1.6
25.07.2019. 1 0.0042 2.3 13.9 2.4
26.07.2019. 1.9 0.0097 2.5 13.6 2.5
27.07.2019. 1.2 0.0054 2.6 15.1 2.6
28.07.2019. 0.8 0.0025 1.9 11.6 1.8
29.07.2019. 1.1 0.0033 <0.5 10.1 1.7
30.07.2019. 0.7 0.0021 1.6 10.9 1.8
31.07.2019. 0.6 0.0020 1.6 12.3 2.1

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током августа

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01.08.2019. 0.9 0.0029 1.7 14.2 2.7
02.08.2019. <0.5 0.0008 0.6 5.9 1.0
03.08.2019. 0.9 0.0031 2.3 18.7 3.3
04.08.2019. 0.8 0.0030 1.6 12.2 2.2
05.08.2019. 1.4 0.0044 1.7 11.7 2.2
06.08.2019. 1.1 0.0060 2.3 17.0 3.3
07.08.2019. 0.7 0.0037 1.4 11.2 2.2
08.08.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
09.08.2019. 1.2 0.0082 2.2 16.3 3.2
10.08.2019. 1.0 0.0046 1.9 14.2 2.7
11.08.2019. 1.0 0.0042 1.9 14.5 2.8
12.08.2019. 0.9 0.0061 0.9 6.8 1.4
13.08.2019. <0.5 0.0011 <0.5 <0.5 <0.5
14.08.2019. 1.2 0.0050 2.5 17.7 3.4
15.08.2019. 0.9 0.0042 2.2 16.0 3.0
16.08.2019. 2.9 0.0161 3.7 23.5 4.9
17.08.2019. 0.8 0.0027 1.0 7.4 1.5
18.08.2019. 1.1 0.0050 1.2 7.2 1.4
19.08.2019. <0.5 0.0013 0.5 3.8 0.7
20.08.2019. 0.8 0.0027 1.0 7.3 1.4
20.08.2019. 0.8 0.0027 1.0 7.3 1.4
21.08.2019. 1.1 0.0050 1.2 7.2 1.4
22.08.2019. <0.5 0.0014 0.5 3.9 0.7
23.08.2019. 1.4 0.0057 1.5 9.1 2.0
24.08.2019. 0.7 0.0010 <0.5 1.3 <0.5
25.08.2019. 1.2 0.0045 1.4 9.0 1.8
26.08.2019. 0.9 0.0029 0.9 5.5 1.1
27.08.2019. 1.5 0.0051 1.2 7.0 1.5
28.08.2019. 1.0 0.0034 1.2 7.9 1.6
29.08.2019. 2.1 0.0090 2.7 16.7 3.5
30.08.2019. <0.5 0.0026 <0.5 <0.5 <0.5
31.08.2019. 1.6 0.0072 1.7 10.6 2.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током септембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
1.09.2019. 0.8 0.0020 0.6 2.8 0.6
2.09.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
3.09.2019. 1.0 0.0018 1.0 6.0 1.0
4.09.2019. 1.5 0.0101 1.0 5.4 1.1
5.09.2019. 3.3 0.0107 2.4 11.8 2.2
6.09.2019. 1.1 0.0027 0.9 5.0 1.1
7.09.2019. 1.8 0.0037 1.5 7.0 1.5
8.09.2019. 1.6 0.0020 0.9 5.1 1.0
9.09.2019. 0.9 0.0020 0.8 4.2 0.8
10.09.2019. 1.7 0.0041 1.2 5.6 1.2
11.09.2019. 2.9 0.0079 1.8 7.9 1.7
12.09.2019. 3.1 0.0089 2.5 13.5 2.9
13.09.2019. 1.3 0.0036 1.2 5.7 1.3
14.09.2019. 2.7 0.0085 1.7 7.5 1.7
15.09.2019. 1.7 0.0050 1.2 6.0 1.4
16.09.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
17.09.2019. 1.2 0.0026 0.9 4.2 0.9
18.09.2019. 1.1 0.0025 0.9 4.9 1.0
19.09.2019. 1.7 0.0041 1.0 4.8 1.0
20.09.2019. 1.9 0.0039 1.2 5.7 1.2
21.09.2019. 3.1 0.0069 1.7 7.0 1.5
22.09.2019. 2.0 0.0032 1.0 4.6 1.0
23.09.2019. 2.0 0.0032 1.0 4.6 1.0
24.09.2019. 2.0 0.0026 0.9 4.0 0.8
25.09.2019. 3.1 0.0056 1.7 7.0 1.4
26.09.2019. 1.8 0.0032 1.2 5.7 1.2
27.09.2019. 1.4 0.0040 1.1 4.9 1.3
28.09.2019. 1.7 0.0060 1.2 5.5 1.2
29.09.2019. 1.5 0.0032 0.9 4.6 1.0
30.09.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током октобра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01.10.2019. 1.3 0.0025 0.7 3.0 0.5
02.10.2019. 4.0 0.0071 2.1 9.0 1.6
03.10.2019. 1.8 0.0033 1.4 6.8 1.0
04.10.2019 2.7 0.0042 1.0 4.2 0.7
05.10.2019. 2.5 0.0038 1.2 4.5 0.7
06.10.2019. 1.7 0.0018 0.6 2.7 <0.5
07.120.2019. 1.8 0.0020 0.7 3.0 0.5
08.10.2019. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
09.10.2019. 4.6 0.0078 1.7 5.8 1.0
10.10.2019. 1.6 0.0022 0.6 2.6 <0.5
11.10.2019. 3.0 0.0040 1.4 6.0 1.0
12.10.2019. 1.9 0.0026 0.8 3.2 0.5
13.10.2019. 4.6 0.0070 2.0 7.7 1.3
14.10.2019. 7.5 0.0122 2.7 8.6 1.7
15.10.2019. 3.4 0.0049 1.3 5.0 0.9
16.10.2019. 3.6 0.0061 1.7 6.9 1.2
17.10.2019. 5.2 0.0096 2.4 9.0 1.6
18.10.2019. 5.8 0.0123 2.7 9.5 1.8
19.10.2019. 2.1 0.0043 1.0 3.7 0.6
20.10.2019. 3.8 0.0064 1.6 6.1 1.1
21.10.2019. 6.9 0.0147 2.9 10.6 2.0
22.10.2019. 6.2 0.0112 2.4 7.8 1.5
23.10.2019. 4.7 0.0073 1.7 6.3 1.1
24.10.2019. 10.4 0.0175 4.1 14.9 2.5
25.10.2019. 3.3 0.0055 1.2 4.0 0.8
26.10.2019. 7.7 0.0237 2.6 8.6 1.6
27.10.2019. 9.8 0.0147 2.8 9.0 1.7
28.10.2019. 1.8 0.0019 0.6 2.2 <0.5
29.10.2019. 1.5 0.0015 0.6 2.4 <0.5
30.10.2019. 2.4 0.0029 1.0 4.2 0.7
31.10.2019. 3.6 0.0048 1.4 6.2 1.0

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током марта

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јула

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра

Концентрација Чађи (µg/m³/часа) у ваздуху

Концентрација Чађи (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара

Концентрација Чађи (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара

Концентрација Чађи (µg/m³/часа) у ваздуху током марта

Metali Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 у ваздуху

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јануара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.01.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.7 2.5
02.01.2019. 0.003 <0.2 <4.1 <0.5 1.1
03.01.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 2.1
04.01.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.7 2.6
05.01.2019. 0.003 <0.2 <4.1 0.9 0.6
06.01.2019. 0.006 <0.2 <4.1 0.5 1.9
07.01.2019. 0.007 0.3 <4.1 1.0 11.2
08.01.2019. 0.003 <0.2 <4.1 0.7 4.0
09.01.2019. 0.008 0.7 <4.1 1.3 5.6
10.01.2019. 0.005 0.3 4.3 0.5 2.5
11.01.2019. 0.002 <0.2 <4.1 <0.5 1.6
12.01.2019. 0.002 <0.2 <4.1 0.5 2.3
13.01.2019. 0.007 0.3 4.4 1.5 4.8
14.01.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.5 1.0
15.01.2019. 0.004 <0.2 <4.21 0.6 1.1
16.01.2019. 0.009 0.4 5.8 1.1 4.4
17.01.2019. 0.004 0.2 <4.1 0.8 3.3
18.01.2019. 0.008 0.2 <4.1 0.7 2.7
19.01.2019. 0.007 0.5 <4.1 1.0 2.0
20.01.2019. 0.007 0.4 <4.1 0.9 1.5
21.09.2019. 0.011 0.2 <4.1 0.9 2.0
22.01.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 2.3
23.01.2019. 0.010 0.2 <4.1 2.2 1.8
24.01.2019. 0.017 0.7 <4.1 1.4 2.8
25.01.2019. 0.016 0.7 <4.1 1.7 4.3
26.01.2019. 0.007 0.3 <4.1 2.8 5.8
27.01.2018. 0 0 0 0 0
28.01.2018. 0 0 0 0 0
29.01.2019. 0.008 0.3 <4.1 1.5 3.3
30.01.2019. 0 0 0 0 0
31.01.2019. 0.008 0.3 <4.1 2.2 1.3
18.03.2019. 0.008 0.3 4.6 1.3 3.0
15.08.2019. 0.003 0.3 <4.1 0.5 0.8

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током фебруара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.02.2019. 0.07 0.40 <4.10 1.10 1.00
02.02.2019. 0.004 <0.20 <4.10 1.10 0.60
03.02.2019. 0.003 <0.20 <4.10 0.50 <0.50
04.02.2019. 0.012 0.30 <4.10 0.70 1.70
05.02.2019. 0.015 0.40 <4.10 1.40 3.00
06.02.2019. 0.013 0.40 <4.10 1.70 5.30
07.02.2019. 0.010 0.30 <4.10 1.40 1.80
08.02.2019. 0.018 0.60 5.20 3.20 2.50
09.02.2019. 0.021 0.60 <4.10 3.70 8.90
10.02.2019. 0.005 0.20 <4.10 1.90 0.90
11.02.2019. 0.003 <0.20 <4.10 0.50 <0.50
12.02.2019. 0.004 0.20 6.80 0.80 0.50
13.02.2019. 0.006 <0.20 4.50 1.10 1.10
14.02.2019. 0 0 0 0 0
15.02.2019. 0.013 0.46 7.69 2.15 5.00
16.02.2019. 0 0 0 0 0
17.02.2019. 0 0 0 0 0
18.02.2019. 0 0 0 0 0
19.02.2019. 0.020 0.69 11.53 3.23 7.50
20.02.2019. 0.012 0.43 7.19 2.01 4.67
21.02.2019. 0.010 0.36 6.08 1.70 3.95
22.02.2019. 0.005 0.19 3.22 0.90 2.10
23.02.2019. 0.007 0.25 4.09 1.15 2.66
24.02.2019. 0.011 0.39 6.45 1.81 4.19
25.02.2019. 0.010 0.36 5.95 1.67 3.87
26.02.2019. 0.012 0.42 6.94 1.94 4.51
27.02.2019. 0.011 0.39 6.45 1.81 4.19
28.02.2019. 0.012 0.43 7.19 2.01 4.67

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током марта

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.03.2019. 0.012 0.4 6.9 1.9 4.5
02.03.2019. 0.007 0.2 4.1 1.1 2.7
03.03.2019. 0.005 0.2 3.1 0.9 2.0
04.03.2019. 0.007 0.3 4.3 1.2 2.8
05.03.2019. 0.008 0.3 4.7 1.3 3.1
06.03.2019. 0.007 0.3 4.2 1.2 2.7
07.03.2019. 0.018 0.6 10.7 3.0 6.9
08.03.2019. 0.010 0.3 5.8 1.6 3.8
09.03.2019. 0.007 0.3 4.2 1.2 2.7
10.03.2019. 0.004 0.2 2.6 0.7 1.7
11.03.2019. 0.005 0.2 3.2 0.9 2.1
12.03.2019. 0.011 0.4 6.2 1.7 4.0
13.03.2019. 0.008 0.3 4.8 1.4 3.1
14.03.2019. 0.007 0.3 4.3 1.2 2.8
15.03.2019. 0.009 0.3 5.5 1.5 3.5
16.03.2019. 0.007 0.3 4.3 1.2 2.8
17.03.2019. 0.007 0.2 4.1 1.1 2.7
19.03.2019. 0.007 0.2 3.8 1.1 2.5
20.03.2019. 0.008 0.3 4.7 1.3 3.1
21.03.2019. 0.014 0.5 8.4 2.4 5.5
22.03.2019. 0.014 0.5 8.4 2.4 5.5
23.03.2019. 0.014 0.5 8.4 2.4 5.5
24.03.2019. 0.013 0.4 7.4 2.1 4.8
25.03.2019. 0.013 0.4 7.4 2.1 4.8
26.03.2019. 0.007 0.2 4.1 1.1 2.7
27.03.2019. 0.009 0.3 5.6 1.6 3.6
28.03.2019. 0.013 0.5 7.9 2.2 5.2
29.03.2019. 0.012 0.4 7.1 2.0 4.6
30.03.2019. 0.013 0.5 7.7 2.2 5.0
31.03.2019. 0.012 0.4 6.8 1.9 4.4

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јула

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.07.2019. 0 0 0 0 0
02.07.2019. 0.006 <0.2 10.5 <0.5 <0.5
03.07.2019. 0.005 0.2 <4.1 <0.8 <0.5
04.07.2019. 0.006 0.2 <4.1 0.5 <0.5
05.07.2019. 0.007 0.3 4.8 1.2 <0.5
06.07.2019. 0.004 <0.2 5.8 0.8 <0.5
07.07.2019. 0.003 0.2 <4.1 <0.5 <0.5
08.07.2019. 0.005 <0.2 <4.1 <0.5 2.0
09.07.2019. 0.004 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
10.07.2019. 0.005 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
11.07.2019. 0.004 0.2 <4.1 0.5 <0.5
12.07.2019. 0.005 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
13.07.2019. 0.004 0.3 <4.1 0.6 <0.5
14.07.2019. 0.004 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
15.07.2019. 0.022 2.6 5.2 <0.5 <0.5
16.07.2019. 0.022 2.6 5.2 <0.5 <0.5
17.07.2019. <0.0016 2.3 <4.1 <0.5 <0.5
18.07.2019. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
19.07.2019. 0.009 0.7 4.8 0.8 <0.5
20.07.2019. 0 0 0 0 0
21.07.2019. 0.005 0.4 4.4 0.6 0.8
22.07.2019. 0.008 0.2 4.4 0.7 0.5
23.07.2019. 0.009 <0.2 4.1 0.7 <0.5
24.07.2019. 0.010 0.6 5.7 0.7 <0.5
25.07.2019. 0.004 <0.2 5.3 0.8 <0.5
26.07.2019. 0.016 1.3 5.8 0.9 <0.5
27.07.2019. 0.006 0.3 4.6 0.9 <0.5
28.07.2019. 0.005 0.2 4.9 0.8 <0.5
29.07.2019. 0.004 0.4 13.2 0.7 <0.5
30.07.2019. 0.003 <0.2 <4.1 0.6 <0.5
31.07.2019. 0.002 <0.2 <4.1 0.6 <0.5

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током августа

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.08.2019. 0.015 1.1 10.3 0.7 <0.5
02.08.2019. 0.007 0.4 <4.1 <0.5 <0.5
03.08.2019. 0.005 0.6 <4.1 <0.5 <0.5
04.08.2019. 0.008 <0.2 <4.1 1.1 <0.5
05.08.2019. 0.005 0.8 <4.1 0.8 <0.5
06.08.2019. 0.002 <0.2 <4.1 1.3 1.0
07.08.2019. 0.005 0.5 <4.1 0.8 0.5
08.08.2019. 0.004 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
09.08.2019. 0.004 0.2 <4.1 0.7 0.6
10.08.2019. 0.006 0.3 <4.1 0.5 0.6
11.08.2019. 0.004 <0.2 <4.1 <0.5 1.0
12.08.2019. 0.005 <0.2 <4.1 1.3 <0.5
13.08.2019. 0.005 0.2 <4.1 1.3 0.8
14.08.2019. 0.002 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
16.08.2019. 0.003 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
17.08.2019. 0.002 <0.2 4.3 <0.5 <0.5
18.08.2019. 0.004 <0.2 <4.1 1.1 <0.5
19.08.2019. 0.004 0.4 <4.1 0.5 <0.5
20.08.2019. 0.004 0.3 <4.1 0.9 <0.5
21.08.2019. 0.006 0.2 <4.1 0.7 <0.5
22.08.2019. 0.005 0.5 9.8 0.7 <0.5
23.08.2019. 0.007 0.2 <4.1 1.0 <0.5
24.08.2019. 0.006 0.3 <4.1 0.9 <0.5
25.08.2019. 0.008 0.2 <4.1 1.4 <0.5
26.08.2019. 0.005 0.2 <4.1 0.9 0.8
27.08.2019. 0.010 0.2 <4.1 1.2 <0.5
28.08.2019. 0.008 0.3 <4.1 0.9 <0.5
29.08.2019. 0.009 <0.2 7.5 0.7 <0.5
30.08.2019. 0 0 0 0 0
31.08.2019. 0.002 0.4 4.2 0.7 <0.5

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током септембра

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
1.09.2019. 0.007 <0.2 4.2 0.9 <0.5
2.09.2019. 0.007 <0.2 5.0 1.2 <0.5
3.09.2019. 0.003 <0.2 <4.1 0.5 <0.5
4.09.2019. 0.008 <0.2 6.0 1.2 0.7
5.09.2019. 0.008 <0.2 6.0 1.2 0.7
6.09.2019. 0.007 <0.2 <4.1 1.2 0.5
7.09.2019. 0.006 <0.2 <4.1 2.1 <05
8.09.2019. 0.005 <0.2 <4.1 2.1 <0.5
9.09.2019. 0.003 <0.2 <4.1 0.6 0.6
10.09.2019. 0.003 <0.2 <4.1 <0.5 0.5
11.9.2019. 0.012 0.7 8.8 1.9 <0.5
12.09.2019. 0.044 <0.2 5.3 1.0 <0.5
13.09.2019. 0.023 0.3 4.1 0.9 <0.5
14.09.2019. 0 0 0 0 0
15.09.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 1.0
16.09.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.9 0.5
17.09.2019. 0.010 0.5 6.7 0.6 <0.5
18.09.2019. 0.004 <0.2 4.5 <0.5 <0.5
19.09.2019. 0.018 0.4 <4.1 1.2 <0.5
20.9.2019. 0.009 1.1 5.1 0.7 0.7
21.09.2019. 0.006 0.2 <4.1 <0.5 0.9
22.09.2019. 0.010 <0.2 4.3 1.1 1.3
23.09.2019. 0.008 0.2 <4.1 1.1 <0.5
24.09.2019. 0.011 5.8 4.4 1.6 1.8
25.09.2019. 0.006 0.6 4.8 1.6 2.4
26.09.2019. 0.007 <0.2 <4.1 0.7 0.9
27.09.2019. 0.005 0.2 7.5 1.0 1.2
28.09.2019. 0.005 0.2 <4.1 0.6 1.0
29.09.2019. 0.004 <0.2 5.2 1.4 0.8
30.09.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.5 1.0

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током октобра

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01.10.2019. 0.004 <0.2 4.6 0.8 0.7
02.10.2019. 0.005 <0.2 6.7 0.6 1.1
03.10.2019. 0.006 0.2 <4.1 <0.5 1.5
04.10.2019. 0.006 0.3 <4.1 <0.5 1.9
05.10.2019. 0.007 <0.2 4.9 1.3 2.38
06.10.2019. 0.006 0.3 <4.1 <0.5 3.0
07.10.2019. 0.006 0.2 <4.1 <0.5 3.5
08.10.2019. 0.012 0.3 30.5 1.2 2.1
09.10.2019. 0.007 <0.2 <4.1 0.9 4.3
10.09.2019. 0.004 <0.2 <4.1 0.5 2.3
11.10.2019. 0.004 <0.2 <4.1 <0.5 2.1
12.10.2019. 0.007 0.2 <4.1 1.4 3.8
13.10.2019. 0.012 0.6 <4.1 1.8 2.6
14.10.2019. 0.024 0.6 <4.1 1.6 2.8
15.10.2019. 0.013 <0.2 <4.1 2.1 2.0
16.10.2019. 0.009 <0.2 <4.1 0.8 1.4
17.10.2019. 0.029 0.4 <4.1 1.8 2.6
18.10.2019. 0.013 0.8 <4.1 0.9 <0.5
19.10.2019. 0.032 1.3 <4.1 3.8 1.5
20.10.2019. / / / / /
21.10.2019. 0.006 0.2 <4.1 0.8 2.5
22.10.2019. 0.011 0.3 <4.1 1.7 4.9
23.10.2019. 0.014 0.4 <4.1 2.1 4.6
24.10.2019. 0.009 0.7 <4.1 1.2 6.2
25.10.2019. 0.048 1.1 <4.1 3.8 9.5
26.10.2019. 0.014 0.2 <4.1 1.0 9.8
27.10.2019. 0.022 1.5 4.7 2.9 9.2
28.10.2019. 0.008 0.2 <4.1 0.6 5.2
29.10.2019. 0.007 <0.2 <4.1 0.5 5.1
30.10.2019. 0.007 0.3 <4.1 0.7 5.3
31.10.2019. 0.006 0.5 13.0 <0.5 4.5