Мерно место: Угао Руменачке улице и Булевара Јаше Томића, Нови Сад

Скраћени назив: mm1

BTEX у ваздуху

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јануара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 9.4 0.0052 1.3 4.5 1.3
02. 13. 0.0066 1.4 4.9 1.4
03. 7.1 0.0026 0.6 2.6 0.9
04. 5.7 0.0020 0.6 2.7 0.9
05. 3.9 0.0022 0.6 2.7 0.9
06. 11.0 0.0051 1.0 3.4 1.1
07. 14.2 0.0066 1.4 4.6 1.4
08. 10.1 0.0046 1.3 5.5 1.4
09. 11.2 0.0059 1.5 5.7 1.4
10. 16.1 0.0105 2.4 7.2 1.9
11. 5.0 0.0026 0.7 3.0 0.9
12. 9.6 0.0032 0.9 3.5 1.0
13. 8.6 0.0033 0.8 2.7 0.9
14. 6.6 0.0023 0.6 2.2 0.8
15. 22.3 0.0072 1.8 6.0 1.5
16. 18.4 0.0057 1.5 5.3 1.3
17. 10.5 0.0028 0.6 2.1 0.8
18. 11.5 0.0037 1.0 3.3 1.0
19. 10.1 0.0030 0.8 2.8 0.9
20. 9.5 0.0031 0.7 2.6 0.9
21. 7.1 0.0031 0.9 3.8 1.0
22. 20.3 0.0131 2.1 7.4 1.7
23. 6.6 0.0040 1.0 4.0 1.1
24. 13.8 0.0087 2.0 6.3 1.6
25. 9.2 0.0045 1.1 3.9 1.1
26. 15.5 0.0059 1.4 4.5 1.3
27. 11.8 0.0070 1.4 5.1 1.4
28. 3.7 0.0025 0.6 2.5 0.9
29. 5.6 0.0039 1.2 5.0 1.2
30. 3.6 0.0037 1.0 4.4 1.1
31. 1.4 0.0010 <0.5 1.0 0.6

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током фебруара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
02. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
03. 3.1 0.0027 <0.5 2.5 0.5
04. 1.7 0.0015 <0.5 <0.5 0.5
05. 2.1 0.0013 <0.5 3.0 0.5
06. 3.1 0.0020 <0.5 3.5 0.6
07. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
08. 1.6 0.0113 0.8 3.4 0.8
09. 2.2 0.0011 <0.5 1.3 <0.5
10. 0.8 0.0008 <0.5 <0.5 <0.5
11. 1.1 0.0006 <0.5 0.8 <0.5
12. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
13. 3.6 0.0026 <0.5 2.7 0.5
14. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
15. 2.7 0.0019 <0.5 1.3 <0.5
16. 3.1 0.0018 <0.5 1.9 <0.5
17. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
18. 2.5 0.0019 <0.5 1.8 <0.5
19. 3.5 0.0022 <0.5 3.3 0.6
20. 2.9 0.0025 <0.5 2.6 <0.5
21. 3.9 0.0041 0.6 3.0 0.7
22. 2.2 0.0019 <0.5 2.8 <0.5
23. 1.6 0.0013 <0.5 1.7 <0.5
24. 2.6 0.0023 <0.5 1.7 <0.5
25. 4.0 0.0039 0.8 4.7 0.9
26. 2.5 0.0023 0.7 5.3 1.0
27. 3.2 0.0020 0.6 4.9 0.8
28. <0.5 0.0005 <0.5 0.9 <0.5
29. 1.7 0.0015 <0.5 1.9 <0.5

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара

Концентрација Чађи (µg/m³/часа) у ваздуху

Metali Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 у ваздуху

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јануара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01. 0.003 0.3 <4.1 <0.5 <0.5
02. 0.024 0.3 <4.1 1.1 4.4
03. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 <0.5
04. 0.008 0.4 <4.1 1.5 2.7
05. 0.005 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
06. 0.067 3.2 <4.1 2.4 10.0
07. 0.019 0.9 <4.1 1.8 8.7
08. 0.010 0.7 4.2 2.2 3.2
09. 0.013 0.8 6.8 3.3 2.6
10. 0.029 1.9 5.6 4.4 6.4
11. 0.011 0.3 <4.1 1.3 1.9
12. 0.022 0.5 <4.1 1.1 1.7
13. 0.010 0.4 <4.1 1.6 1.8
14. 0.026 0.3 4.5 1.8 <0.5
15. 0.014 0.7 <4.1 2.4 9.1
16. 0.009 <0.2 6.9 1.8 6.2
17. 0.012 <0.2 <4.1 1.4 4.3
18. 0.009 0.4 <4.1 1.8 3.3
19. 0.005 0.2 <4.1 0.8 5.9
20. 0.013 0.3 <4.1 1.3 6.2
21. 0.009 <0.2 <4.1 1.1 5.9
22. 0.010 0.3 <4.1 1.5 6.2
23. 0.010 0.8 <4.1 1.3 4.8
24. 0.033 <0.2 <4.1 1.8 11.4
25. 0.024 0.6 <4.1 2.8 10.0
26. 0.020 2.1 <4.1 2.6 9.3
27. 0.012 0.3 <4.1 1.8 0.9
28. 0.004 0.3 <4.1 <0.5 2.8
29. 0.004 <0.2 <4.1 0.7 4.6
30. / / / / /
31. 0.002 0.3 4.1 <0.5 0.9

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током фебруара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01. 0.003 <0.2 <4.1 0.8 1.8
02. 0.002 <0.2 <4.1 <0.5 1.5
03. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 1.4
04. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
05. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 0.7
06. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 0.9
07. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
08. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
09. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
10. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
11. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
12. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
13. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
14. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
15. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
16. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
17. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
18. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
19. međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja međulaboratorijska ispitivanja
20. 0.007 0.3 <4.1 0.6 5.0
21. 0.006 <0.2 <4.1 0.8 1.7
22. 0.004 <0.2 <4.1 0.5 1.5
23. 0.005 0.9 <4.1 0.6 1.1
24. 0.006 0.3 <4.1 0.7 1.1
25. 0.009 <0.2 5.2 0.6 1.9
26. 0.007 <0.2 17.2 0.7 0.5
27. slepa proba slepa proba slepa proba slepa proba slepa proba
28. <0.0016 0.4 <4.1 <0.5 0.8
29. 0.002 <0.2 <4.1 0.6 0.7